Δικηγορικό Γραφείο ΘεσσαλονίκηΜόλβαλη Φρόσω
Κωνσταντίνου Καραμανλή 65
Νεάπολη Θεσσαλονίκη
567 27
Δικηγόρος

 

Η δικηγόρος Φρόσω Μόλβαλη κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Δίκαιου των επιχειρήσεων και Εργασιακού Δίκαιου Δ.Π.Θ. Σπούδασε Εμπορικό Δίκαιο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Μόλβαλη Φρόσω
Δικηγόρος

Η δικηγόρος Φρόσω Μόλβαλη κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Δίκαιου των επιχειρήσεων και εργασιακού δικαίου Δ.Π.Θ. είναι γνωστή για την υψηλή ποιότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε θέματα υπερχρέωσης

Δικηγόρος
Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Έγκλημα, Εγκλήματα κατά της ζωής, της υγείας, της περιουσίας και της τιμής (ανθρωποκτονίες, βαριές σωματικές βλάβες, Ναρκωτικά, Συκοφαντικές Δυσφημίσεις δια του τύπου και απλές.
Αστικό Δίκαιο

Τροχαία ατυχήματα, Μισθώσεις, Διαφορές Συνιδιοκτητών, Κληρονομικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Προστασία Προσωπικότητας και Προσωπικών Δεδομένων.
Εργατικό Δίκαιο

Εργατικά Ατυχήματα, Δικαστική μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, Διεκδίκηση δεδουλευμένων, αποζημιώσεων
Οικογενειακό Δίκαιο

Κατάθεση και εκδίκαση αγωγών διαζυγίου με αντιδικία και συναινετικών διαζυγίων. Κατάθεση και εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων και επιμέλειας ανήλικων τέκνων. Κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών διατροφής εν διαστάσει συζύγου.
Διαζύγιο

Με το διαζύγιο είτε συναινετικό είτε με αντιδικία λύεται ένας γάμος που έχει τελεσθεί νόμιμα, δηλαδή με όλους τους τύπους είτε θρησκευτικός, είτε πολιτικός.
Τροχαία Ατυχήματα

Η νομική αντιμετώπιση ενός τροχαίου περιλαμβάνει τόσο το ποινικό σκέλος όσο και το αστικό σκέλος την αποζημίωση των υλικών ζημιών από ένα τροχαίο ατύχημα καθώς και της ηθικής βλάβης σε περίπτωση ατυχήματος


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη στους εντολείς του, που τομέας δραστηριότητάς τους είναι η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.

Το Δίκαιο εξελίσσεται διαρκώς για το λόγο αυτό, το δικηγορικό γραφείο Φρόσως Μόλβαλη αποβλέπει στη συνεχή ενημέρωση για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τις εκάστοτε τροποποιήσεις, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις, μεταβαλλόμενες, ανάγκες των πελατών μας.
Κωνσταντίνου Καραμανλή 65
Νεάπολη Θεσσαλονίκη
56727

froso_molvali@hotmail.com

Δευτέρα

9:00 - 17.00

Τρίτη

9:00 - 15:00

17.00 - 20.00

Τετάρτη

9:00 - 17.00

Πέμπτη

9:00 - 15:00

17.00 - 20.00

Παρασκευή

9:00 - 15:00

Σάββατο

Κλειστά

Κυριακή

Κλειστά

+306974893150
+302310543294
Made with
by Webulk web design
Web design